Pracownica łaźni

Pracownica łaźni z wielką starannością dba o czystość osadników dostarczając im czystą wodę ze źródła z miejskiej studni, wcześniej samodzielnie podgrzewając ją przed kąpielą. Usługa ta jest jedną z największych przyjemności dla osadników, dzięki niej osadnicy czują się czyści, wypoczęci i mogą sobie porozmawiać w towarzystwie podczas kąpieli.

Programing: kreatywna-strona